Betaalde lessen

Module 2 Besluit en leer om van jezelf te houden

Video

Video

Training VoeljeVerlangen

5 Videolessen

0% Nog niet gestart

Module 2 Besluit en leer om van jezelf te houden

Module Content

Video lesson

Kunnen ontvangen is essentieel om verder te kunnen in het leven. Het is een kunst, en zeker wanneer je het nog nooit hebt gedaan. En hoe makkelijk kan het zijn, wanneer je eerst van jezelf leert houden. Dan gaat het immers allemaal vanzelf. En dat houden van jezelf, daar gaat de hele module over. Neem het besluit, houd van jezelf en dan sta je open om te ontvangen. Liefde, overvloed, hulp & steun.

Video lesson

Wat is dat, de bron? Bronenergie, de essentie, de kern van het leven. Is het voelbaar? We zullen er bij stil staan.

Video lesson

Alles is energie, alles vibreert. Energie is vibratie, trilling. Al je gevoelens en gedachten samen vormen een unieke trilling. Je kunt je gemiddelde trilling bepalen aan de hand van emotieschalen. Zo kun je zelf een indicatie krijgen van wat ik noem als je Staat van Zijn. Je kan besluiten om je beter te willen voelen, door hoger op de schaal te komen. Ik bespreek wat methodes of technieken hoe je dat kunt doen. De bron - energie of liefdesbron waarmee je jezelf hebt leren verbinden, is een onmisbare schakel in het verhogen van de vibratie.

Video lesson

Betaalde lessen Les 4 Her-programmeren

Herprogrammeren: na een verdiepende toelichting op wat we hebben geleerd ga ik in op nog twee van mijn bronnen, Masuro Emoto en Joe Dispenza. Vervolgens leg uit hoe de her- programmering werkt.

Over de auteur en teacher

Marion van der Helm

Het is mijn missie om mensen die daar aan toe zijn, te leren hoe zij zichzelf kunnen helpen. Ze worden daardoor bewust(er) en leren te focussen op hoe ze zich willen voelen. Daardoor krijgen ze een andere levensvisie. Na het toepassen van de methodes ervaren ze meer Welzijn omdat ze dan de regie hebben over hun leven.
Het 'zoeken naar' en zich slachtoffer voelen is dan niet meer aan de orde.
Plezier, Groei en Vrijheid geven als sleutelwoorden, de waarden weer waarmee ik werk.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>