DISCLAIMER / VRIJWARING
Deze website genaamd www.Voel je Verlangen.nu, heeft als doel om mensen zichzelf te leren helpen om zich blijvend/duurzaam beter te voelen. 
Dat doe ik, Marion van der Helm, vanuit mijn holistische visie op het leven als coach.
Ik ben geen arts en heb geen wetenschappelijke achtergrond, maar de tools en onderdelen van de methoden hebben een wetenschappelijke achtergrond waarvan de bronvermelding wordt vermeld in het door mij als auteur geschreven e-boek Voel je Verlangen alsof het er al is.
Ik wijs met klem op de eigen verantwoordelijkheid van de mens. Daarmee  bedoel ik dat ik als coach niet het leven van een ander kan veranderen, Dat kan alleen diegene zelf. 
De wijze van coaching en begeleiding stoelt niet slechts op informatievoorziening, het heeft een educatief karakter en bevat oefeningen.
Resultaten komen uit de beleving en zijn afhankelijk van het commitment van de persoon.
Commitment volgt vanzelf indien iemand verander-bereid is. Ik verwacht dat dat gebeurt wanneer iemand terugkijkt naar een ongelukkig leven of onderdelen van dat leven.
Het ervaren van fysieke, lichamelijke of andere kwaliteits verbeteringen is geheel aan de klant/client/opdrachtnemer zelf toe te schrijven ;-).
Heeft u lichamelijke of psychische klachten, overleg met uw arts of u gelijktijdig, d.w.z. gedurende de behandelduur van deze klachten, mijn programma of mijn coaching zou mogen of zou kunnen toepassen.  
Psychische stoornissen:  Mensen met verslaving van psychische stoornis leg deze methode eerst met hun arts. Het gebruik van programma's in combinatie met mijn leerprogramma raad ik af, omdat het vereist is om mentaal helder te zijn.

>