Perspectieven op het Strand: Switchen van groot naar klein.

Op een vroege mooie zomerochtend plukte ik de dag op het strand van Katwijk, waar ik me liet betoveren in het moment. Terwijl ik met mijn hoofd dichtbij het zand keek, zag ik voor mijn ogen een eenzaam schip voorbij varen.

Ik richtte me op en kon me voorstellen hoe groot het schip ongeveer moet zijn wanneer je het vlak voor je ziet, of wanneer je je op het schip bevindt. Maar zo in de verte op die grote zee lijkt het dan ineens weer een heel klein scheepje.

Ik besloot een foto te maken en legde de camera dicht bij het zand. Alsof de lens van de camera, mijn ogen waren.       

                                                                                             Klik!

Kijkend naar het fotoresultaat zag ik dat het schip zodanig was vastgelegd, als wat ik zag toen ik me oprichtte: een bescheiden scheepje op de uitgestrektheid van de zee. Die grote zee, die als de immense natuur is, maakte het scheepje dat door de mens is vervaardigd, wat nederig.

En hoe meer ik focuste op de schelpen, hoe groter deze leken. De Kattukse strandschelpjes zijn over het algemeen klein, maar van dichtbij best heel groot: groter dan dat scheepje aan de horizon. 

Hoe relatief zijn de dingen in verhouding tot elkaar, wanneer je het vanuit een ander perspectief ziet.

In de verborgen symboliek van deze foto vond ik een diepere boodschap. Het leven waarin wij ons bevinden, wordt door de mens zelf als waarnemer, gevormd door perspectief en context.

De mens die betekenis geeft aan wat wordt waargenomen. Die kan kiezen welke vorm als echt, als waar is. Nog belangrijker: hoe dat voelt van binnen. 

Voor mij verankert de foto als het ware de herinnering, dat ik als observant, als waarnemer, zelf de keuze heb om te focussen op wat ik wil. Ik kies! Wat een kracht eigenlijk, om de kijk op het leven op zo'n manier te transformeren!

En dat inzicht nam ik mee, terwijl ik mijn wandeling langs de kustlijn vervolgde. 

Beeldtaal

Door middel van beeld en de taal probeert de mens zich uit te drukken of begrepen te worden. 

Er zijn oneindig veel mogelijkheden en combinaties in taal. Denk daarbij aan lichaamstaal, gebarentaal, spreektaal, schrijftaal.  Beelden, zinnen, maar ook woorden die op zichzelf staan, kunnen een lading geven aan een tekst.

 Van Wanhoop naar Verlangen naar Verzet

Met woorden proberen we ook gevoelens uit te drukken. Als je niets zou weten over het beeld op de foto hierboven, dan zou je er verschillende woord-etiketten op kunnen plakken. Wanhoop zou er misschien zo uit kunnen zien. Van wanhoop weten we, dat dit een kortdurend gevoel is. Het duurt, totdat de situatie is geaccepteerd. En dan... volgt het Grote Verlangen.

Verlangen: dat woord klinkt krachtig. Een verlangen is meer de bewoording van een gevoel dat ontstaat. Mensen hebben verlangens naar iets dat ze in het nu niet ervaren. Iets wat heel mooi is.

Verlangens kunnen ook ontstaan wanneer iets wat altijd heel vanzelfsprekend was, plotseling verdwijnt. Wat gebeurt er dan? 

Ze zullen eerst moeten bekomen van de schrik. Een aantal mensen zal het lijdzaam ondergaan. Dan ontstaat er diep vanuit zichzelf een groot verlangen naar dat wat iemand ooit 'had'.  Tot een zekere grens kan een mens langdurig tolerant blijven, en zullen mensen hun lot ondergaan. Maar wat als die grens wordt overschreden, of als het iemand niet langer lukt dit te blijven onderdrukken?

Dat noem ik het punt van onvermijdelijkheid en het is eigenlijk al het begin van Verzet. 

Zouden er mensen zijn die een heel leven lang nooit hun diepste verlangen hebben kunnen leven? Misschien wel, maar zou jij jezelf daar onder willen plaatsen?

Focussen op je verlangen

Nare ervaringen, dramatische gebeurtenissen geven je een bepaald gevoel. En die gevoelens zijn geweldige indicatoren om inzicht te krijgen in het contrast ervan. Zet dat gebrek aan ..?.. om en voel hoe het voor jou zou zijn als .?.. is ingevuld. Het klinkt alsof je dan bevindt in een droom. Maar hoe vaker je het voelt, droomt, denkt, zo zet je je brein aan om daarop te focussen. De graadmeter van de narigheid wat zich voordeed in je leven, kun je alleen meten aan een voor jou perfect leven. Wat is er in jouw leven niet wat je heel graag zou willen, maar nog belangrijker: wat voor gevoel zou dat jou geven als het er wel zou zijn? Juist, en dàt gevoel is dan de start van jouw eigen, individuele, persoonlijke Verzet.

Perspectieven op het strand

Perspectieven op het strand

Jij, mens, kan jezelf (her)programmeren

Jij, mens, kan jezelf (her)programmeren

Het ontstaan van een Verlangen

Het ontstaan van een Verlangen

Kiespijn

Kiespijn

Marion van der Helm


Het is mijn missie om mensen die daar aan toe zijn, te leren hoe zij zichzelf kunnen helpen. Ze worden daardoor bewust(er) en leren te focussen op hoe ze zich willen voelen. Daardoor krijgen ze een andere levensvisie. Na het toepassen van de methodes ervaren ze meer Welzijn omdat ze dan de regie hebben over hun leven.
Het 'zoeken naar' en zich slachtoffer voelen is dan niet meer aan de orde.
Plezier, Groei en Vrijheid geven als sleutelwoorden, de waarden weer waarmee ik werk.
 >