Wat wordt nu eigenlijk bedoeld met het woord  "Verlangen", en zijn daar voorbeelden van? 

Het woord Verlangen wordt vaak gerelateerd aan een partner of aan de liefde. 

Dan gaat het vooral over hartsverlangens of over lichamelijke verlangens.

De verlangens waar ik over schrijf, dat zijn gevoelens die ontstaan als reactie op een soort pijn: emotionele pijn.

Op het moment van emotionele pijn, ontstaan negatieve emoties als angst, boosheid, verdriet. Alleen al een lichte irritatie wijst op een disbalans, want je hebt er op dat moment wel degelijk last van. 

Dit zijn uitgelezen momenten om bij stil te staan. Dan kun je voor jezelf uitzoeken of liever: uitdiepen, waaraan en waarom dat binnen in jou raakt. Omdat alleen al de erkenning ervan helpt om het op te lossen. 

En dat is wat je wil toch? Dat je er geen last van hebt!

Verlangens zijn dus ooit op momenten in een leven ontstaan en dat is een doorlopend proces. 

Voorbeelden van verlangens kunnen -naast die ideale liefdevolle levenspartner-,  ook zijn:

  • Dat je iets of iemand die je enorm mist, graag in je fysieke wereld nabij jou wil hebben;
  • gezond en fit willen zijn;
  • dat je je veilig wil voelen. - je hebt last van angsten -;

Hoe is dat voor jou? 

Ervaar jij ook dat je geen aandacht hebt voor wat er wel al is. 

Echter je richt je aandacht veel meer op dat wat er niet is.

En dat is nu net het type verlangen waar ik het over heb.

Het spreekt voor zich dat het van alle tijden is, dat mensen vanaf de geboorte behoeftes hebben. En dat wordt ook vaak beschreven in de primaire en secundaire levensbehoeften.

Een mens ervaart een 'ik', wat doorgaans als ego benoemd wordt. Het is het 'ik' die de behoeftes heeft. 

Die mens heeft behoeftes om te overleven, en tastbaar is dat drinken, voedsel, een dak boven het hoofd, kleding. Verder zijn er de maatschappelijke en sociale behoeftes. Maatschappelijk gezien is leren en ontwikkelen als in onderwijs, noodzakelijk geworden om te overleven. Althans, het is een algemene collectieve overtuiging dat je zonder betaald werk niet kunt leven.

En liefde zie ik als noodzakelijke behoefte. De mens kan zich voor het leven binden aan een partner, en uitingen van liefde binnen onderlinge relaties zijn inmiddels zeer essentieel gebleken.

Wanneer behoeftes niet worden ingevuld, dan ontstaan er leegtes en als gevolg daavan een wens of verlangen.

Hoe kan een leegte worden opgevuld wanneer je iemand erg mist? Is fit zijn het antwoord op overgewicht of je ongezond voelen? Is veel geld hebben, het antwoord op al je problemen?

Ze suggereren de oplossing voor wat men als een probleem ervaart. Echter voordat je het in de gaten krijgt, zijn het voorwaarden geworden die zich als diepe overtuiging in het 'ik' hebben genesteld. 

Zolang je je Welzijn afhankelijk maakt van die voorwaarden, zul je meer en meer ervaren dat 'het' er niet is. 

Met het gevaar of risico dat je jezelf een nog vastere overtuiging aanmeet. Namelijk dat 'het' er niet is voor jou. Of nog erger: dat het er niet mag zijn voor jou. 

En daar zit hem de kneep. Want stel nu dat je van jezelf zou houden. Dan zou je je daar niet eens aan wagen. Want dat matcht niet met wie je werkelijk bent. Wie je werkelijk bent, is iets anders dan je ik-ervaring. Anders dan ego.

Hoe dichterbij je komt bij wie je werkelijk bent: de kern, de bron: des te meer ervaar je balans en een harmonieus leven.

En dat is te leren, te doen.

Het zou wel eens een stap kunnen zijn naar Van jezelf houden. En hoe doe je dat? Je kunt jezelf daar in trainen! 

Dat, en bewust worden, brengen je naar een hoger plan. 

Lees mijn e-book, òf begin alvast met de training Voeljeverlangen Module 1.

Je kan natuurlijk ook een afspraak met je lifecoach maken. Dat geeft je nèt dat zetje wat je nodig hebt!

Vanuit Vrijheid Blij vend Groeien : over persoonlijke ontwikkeling

Vanuit Vrijheid Blij vend Groeien : over persoonlijke ontwikkeling

Memory Lane: onze reis, mijn Verlangen gemanifesteerd.

Memory Lane: onze reis, mijn Verlangen gemanifesteerd.

Perspectieven op het strand

Perspectieven op het strand

Jij, mens, kan jezelf (her)programmeren

Jij, mens, kan jezelf (her)programmeren

Marion van der Helm


Het is mijn missie om mensen die daar aan toe zijn, te leren hoe zij zichzelf kunnen helpen. Ze worden daardoor bewust(er) en leren te focussen op hoe ze zich willen voelen. Daardoor krijgen ze een andere levensvisie. Na het toepassen van de methodes ervaren ze meer Welzijn omdat ze dan de regie hebben over hun leven.
Het 'zoeken naar' en zich slachtoffer voelen is dan niet meer aan de orde.
Plezier, Groei en Vrijheid geven als sleutelwoorden, de waarden weer waarmee ik werk.
 >