Wat doe ik hier? 

Wat is de eigenlijke bedoeling van het leven? 

En wat is de zin van het leven?

Niet alleen filosofen maar ook de wetenschap houdt zich daar nog altijd mee bezig.

De  moderne mens heeft zich de laatste tijd meer afhankelijk gemaakt van de wetenschap. Wat is wetenschap eigenlijk?
De Wetenschap gaat over het opdoen en  vergaren van kennis en over het bewijzen van de resultaten van observaties. Onderzoekers en beoefenaars komen in hun observaties altijd uit op wat zij observeren. Dat klinkt gek, maar het komt erop neer dat als je iets observeert en analyseert, je een conclusie trekt die op dat moment alleen de onderzoeker zelf ziet en en ervaart.
Mensen, en dus ook wetenschappers of onderzoekers, kunnen alleen hun eigen bevindingen waarnemen of, zo je wilt, zij nemen waar vanuit hun eigen perspectief. Dus diegene kan alleen maar dat zien wat hij of zij waarneemt.
Vervolgens wordt het observatiebewijs en toetsing gedeeld. Waarna vaak genoeg de kennis weer wordt gebruikt van al dan niet met andere bewijzen.
De wetenschappers hebben ieder hun vakgebied en het is zo geregeld in onze maatschappij dat alleen een wetenschapper op dat specifieke vakgebied wordt geloofd of als ‘waar’ / de waarheid wordt aangenomen.
Dit is allemaal bedoeld om de dingen om ons heen beter te begrijpen of om toe te passen bij allerlei vraagstukken. De laatste tijd worden wetenschappelijke bevindingen gebruikt door politici om hele landen mee te besturen.
Dat roept vragen op, omdat de wetenschap vaak wordt gezien als de absolute waarheid, maar de verschillende wetenschappers kunnen elkaar ook tegenspreken. En vaak genoeg is bewezen dat sommige theorieën of waarheden zijn achterhaald.

Wat heeft dit nu met de zin van het leven te maken?


Mijn boodschap is dat de wetenschap is ontstaan vanuit de ratio. Wetenschappers denken voornamelijk.

Daarbij wordt het gevoel uitgeschakeld. En dat is nu juist zo belangrijk.

Want de zin van het leven gaat niet alleen over hoe je je lichamelijk voelt, maar voornamelijk over hoe jij je wil voelen. Voelen vanuit het hart. Doen wat je leuk vindt, op een relaxte manier. En dat je je niet laat afleiden van wat de ratio je de hele tijd vertelt. Want dan raakt het meningen en overtuigingen in jou. En dan leef je in het verleden omdat je toetst aan wat er WAS.

En ik wil je juist zo graag sturen naar vanuit hoe het NU is en hoe jij je wilt voelen, en hoe je dat kunt leren.

Vanuit Vrijheid Blij vend Groeien : over persoonlijke ontwikkeling

Vanuit Vrijheid Blij vend Groeien : over persoonlijke ontwikkeling

Memory Lane: onze reis, mijn Verlangen gemanifesteerd.

Memory Lane: onze reis, mijn Verlangen gemanifesteerd.

Perspectieven op het strand

Perspectieven op het strand

Jij, mens, kan jezelf (her)programmeren

Jij, mens, kan jezelf (her)programmeren

Marion van der Helm


Het is mijn missie om mensen die daar aan toe zijn, te leren hoe zij zichzelf kunnen helpen. Ze worden daardoor bewust(er) en leren te focussen op hoe ze zich willen voelen. Daardoor krijgen ze een andere levensvisie. Na het toepassen van de methodes ervaren ze meer Welzijn omdat ze dan de regie hebben over hun leven.
Het 'zoeken naar' en zich slachtoffer voelen is dan niet meer aan de orde.
Plezier, Groei en Vrijheid geven als sleutelwoorden, de waarden weer waarmee ik werk.
 >