Vooral in de huidige tijd en onder de huidige omstandigheden wereldwijd, is Vrijheid voor veel mensen toch iets om bij stil te staan.

Wanneer je een adolescent of volwassen mens als individu zou vragen wat vrijheid voor die persoon betekent, dan is dat voor een ieder anders. 

Het zou kunnen gaan over

het hebben van een vrije geest
vrij te zijn om te reizen, te gaan en staan waar je wil
je vrij voelen om alles te zeggen wat je wil
vrij om jezelf te kunnen ontwikkelen, je volledige zelf te zijn
vrij om over je eigen lichaam te beslissen (we beslissen en kiezen wat we eten) 
vrije partnerkeuze of partnerskeuze (de ideale partner die jou kan vervolmaken?) 
vrij om vervoerkeuzes te kunnen maken

Je vrij voelen omdat je je veilig voelt
De geschiedenis vertelt ons over Nelson Mandela, over gevangenschap, over oorlogen, over de code van Neurenberg of mensenrechten waarbinnen de mens van een volk zich veilig en beschermd zou voelen.

Vrij om over je eigen geld te beschikken en waaraan je het uitgeeft
Dat laatste: het hebben van (veel) geld, zou voor veel mensen kunnen betekenen dat geld de poort naar vrijheid is. Dus dat zegt iets over in hoeverre zij zich beperkt voelen in hun vrijheid; dát als probleem ervaren, en geld zien als de oplossing.


Esther Hicks adviseert: ga eens met honderd dollar/euro naar een winkelcentrum, laat het geldbedrag in je zak zitten en bedenk wat je er allemaal mee zou kunnen kopen.
De gevoelens die dan ontstaan, en de gedachtengang maken dat je je fijn begint te voelen bij het idee wat je allemaal zou kunnen kopen.

Dat advies van Esther Hicks laat je voelen je dat het niet nodig is om 1 of een paar dingen te kopen om hetzelfde gevoel te krijgen wat je verwacht als wanneer je dat pakhuis vol met geld zou najagen. Probeer maar eens!

Vrij zijn van gedachten

Eckhart Tolle bespreekt in zijn spirituele leer om eens te observeren wat een gedachte is en hoe een gedachte zich beweegt. Hij legt uit dat wanneer je iets hoort, dat daar normaal gesproken, automatisch de aandacht naartoe gaat en dat er dan gedachten komen. Maar wat gebeurt er als je ontdekt en besluit, om je eigen gedachten te kunnen kiezen. Dat jij zelf kiest naar waar je je aandacht wilt richten.

Een stap zou ook nog kunnen zijn, om een moment of langer, vrij te zijn van gedachten.

Daar zul je dan ontdekken, dat er in die gedachtenvrije wereld helemaal geen beperkingen zijn. Geen grenzen. Geen 'dat kan niet'. Geen dat 'mag niet'. Ook zul je ontdekken dat je het na even oefenen, gemakkelijk 10-20 minuten zou kunnen doen. En wat het je dan oplevert. Op korte termijn, maar wanneer je dit dagelijks doet, zeker ook op de lange termijn.

Jij, mens, kan jezelf (her)programmeren

Jij, mens, kan jezelf (her)programmeren

Het ontstaan van een Verlangen

Het ontstaan van een Verlangen

Kiespijn

Kiespijn

Zingeving en de wetenschap

Zingeving en de wetenschap

Marion van der Helm


Het is mijn missie om mensen die daar aan toe zijn, te leren hoe zij zichzelf kunnen helpen. Ze worden daardoor bewust(er) en leren te focussen op hoe ze zich willen voelen. Daardoor krijgen ze een andere levensvisie. Na het toepassen van de methodes ervaren ze meer Welzijn omdat ze dan de regie hebben over hun leven.
Het 'zoeken naar' en zich slachtoffer voelen is dan niet meer aan de orde.
Plezier, Groei en Vrijheid geven als sleutelwoorden, de waarden weer waarmee ik werk.
 >