Perspectieven op het Strand: Switchen van groot naar klein.

Op een vroege mooie zomerochtend plukte ik de dag op het strand van Katwijk, waar ik me liet betoveren in het moment. Terwijl ik met mijn hoofd dichtbij het zand keek, zag ik voor mijn ogen een eenzaam schip voorbij varen.

Ik richtte me op en kon me voorstellen hoe groot het schip ongeveer moet zijn wanneer je het vlak voor je ziet, of wanneer je je op het schip bevindt. Maar zo in de verte op die grote zee lijkt het dan ineens weer een heel klein scheepje.

Ik besloot een foto te maken en legde de camera dicht bij het zand. Alsof de lens van de camera, mijn ogen waren.       

                                                                                             Klik!

Kijkend naar het fotoresultaat zag ik dat het schip zodanig was vastgelegd, als wat ik zag toen ik me oprichtte: een bescheiden scheepje op de uitgestrektheid van de zee. Die grote zee, die als de immense natuur is, maakte het scheepje dat door de mens is vervaardigd, wat nederig.

En hoe meer ik focuste op de schelpen, hoe groter deze leken. De Kattukse strandschelpjes zijn over het algemeen klein, maar van dichtbij best heel groot: groter dan dat scheepje aan de horizon. 

Hoe relatief zijn de dingen in verhouding tot elkaar, wanneer je het vanuit een ander perspectief ziet.

In de verborgen symboliek van deze foto vond ik een diepere boodschap. Het leven waarin wij ons bevinden, wordt door de mens zelf als waarnemer, gevormd door perspectief en context.

De mens die betekenis geeft aan wat wordt waargenomen. Die kan kiezen welke vorm als echt, als waar is. Nog belangrijker: hoe dat voelt van binnen. 

Voor mij verankert de foto als het ware de herinnering, dat ik als observant, als waarnemer, zelf de keuze heb om te focussen op wat ik wil. Ik kies! Wat een kracht eigenlijk, om de kijk op het leven op zo'n manier te transformeren!

En dat inzicht nam ik mee, terwijl ik mijn wandeling langs de kustlijn vervolgde. 

Vooral in de huidige tijd en onder de huidige omstandigheden wereldwijd, is Vrijheid voor veel mensen toch iets om bij stil te staan.

Wanneer je een adolescent of volwassen mens als individu zou vragen wat vrijheid voor die persoon betekent, dan is dat voor een ieder anders. 

Het zou kunnen gaan over

het hebben van een vrije geest
vrij te zijn om te reizen, te gaan en staan waar je wil
je vrij voelen om alles te zeggen wat je wil
vrij om jezelf te kunnen ontwikkelen, je volledige zelf te zijn
vrij om over je eigen lichaam te beslissen (we beslissen en kiezen wat we eten) 
vrije partnerkeuze of partnerskeuze (de ideale partner die jou kan vervolmaken?) 
vrij om vervoerkeuzes te kunnen maken

Je vrij voelen omdat je je veilig voelt
De geschiedenis vertelt ons over Nelson Mandela, over gevangenschap, over oorlogen, over de code van Neurenberg of mensenrechten waarbinnen de mens van een volk zich veilig en beschermd zou voelen.

Vrij om over je eigen geld te beschikken en waaraan je het uitgeeft
Dat laatste: het hebben van (veel) geld, zou voor veel mensen kunnen betekenen dat geld de poort naar vrijheid is. Dus dat zegt iets over in hoeverre zij zich beperkt voelen in hun vrijheid; dát als probleem ervaren, en geld zien als de oplossing.


Esther Hicks adviseert: ga eens met honderd dollar/euro naar een winkelcentrum, laat het geldbedrag in je zak zitten en bedenk wat je er allemaal mee zou kunnen kopen.
De gevoelens die dan ontstaan, en de gedachtengang maken dat je je fijn begint te voelen bij het idee wat je allemaal zou kunnen kopen.

Dat advies van Esther Hicks laat je voelen je dat het niet nodig is om 1 of een paar dingen te kopen om hetzelfde gevoel te krijgen wat je verwacht als wanneer je dat pakhuis vol met geld zou najagen. Probeer maar eens!

Vrij zijn van gedachten

Eckhart Tolle bespreekt in zijn spirituele leer om eens te observeren wat een gedachte is en hoe een gedachte zich beweegt. Hij legt uit dat wanneer je iets hoort, dat daar normaal gesproken, automatisch de aandacht naartoe gaat en dat er dan gedachten komen. Maar wat gebeurt er als je ontdekt en besluit, om je eigen gedachten te kunnen kiezen. Dat jij zelf kiest naar waar je je aandacht wilt richten.

Een stap zou ook nog kunnen zijn, om een moment of langer, vrij te zijn van gedachten.

Daar zul je dan ontdekken, dat er in die gedachtenvrije wereld helemaal geen beperkingen zijn. Geen grenzen. Geen 'dat kan niet'. Geen dat 'mag niet'. Ook zul je ontdekken dat je het na even oefenen, gemakkelijk 10-20 minuten zou kunnen doen. En wat het je dan oplevert. Op korte termijn, maar wanneer je dit dagelijks doet, zeker ook op de lange termijn.

Perspectieven op het strand

Perspectieven op het strand

Jij, mens, kan jezelf (her)programmeren

Jij, mens, kan jezelf (her)programmeren

Het ontstaan van een Verlangen

Het ontstaan van een Verlangen

Kiespijn

Kiespijn

Marion van der Helm


Het is mijn missie om mensen die daar aan toe zijn, te leren hoe zij zichzelf kunnen helpen. Ze worden daardoor bewust(er) en leren te focussen op hoe ze zich willen voelen. Daardoor krijgen ze een andere levensvisie. Na het toepassen van de methodes ervaren ze meer Welzijn omdat ze dan de regie hebben over hun leven.
Het 'zoeken naar' en zich slachtoffer voelen is dan niet meer aan de orde.
Plezier, Groei en Vrijheid geven als sleutelwoorden, de waarden weer waarmee ik werk.
 >