Ik zit op een terras aan zee met mijn puzzelboekje Sudoku, en naast mij zitten twee vrienden in een goed gesprek. 
Ik hoor hun stemmen, hun woorden goed en probeer me te bemoeien met mijn eigen zaken. Wat niet helemaal lukt 😉

De man vertelt zijn vriend een verhaal en op een gegeven moment keerde het gesprek en kreeg daardoor mijn aandacht. Ik hoor de man zeggen dat hij het zo zonde vind, dat als iemand heel slim is en goed kan leren, geen gebruik maakt van dat talent. En daarbij ook nog kiest voor een doe-beroep met een laag inkomen. Ik maak uit het verhaal op dat het over zijn broer gaat.

De vriend zegt: "dus jij bent het meest succesvol? Je hebt immers nu al alles bereikt en je bent nog relatief jong."

"Ja inderdaad, dat klopt. Ik heb er hard voor gestudeerd en gewerkt." antwoordt de man.

En, vraagt de vriend. "Ben je dan ook gelukkig?"

De man wacht een seconde en zegt: "Nee. Ik ben niet gelukkig."

"Maar... zijn je broer en zus gelukkig? " vraagt zijn vriend. 

"Ja, zij zijn wel gelukkig" antwoordt de man.

"Dus jij bent van de drie de meest succesvolle en de minst gelukkige?"

"Ehm ja.., inderdaad".

Na een korte stilte switcht het gesprek over naar een heel ander onderwerp: vakantie!

Heb ik toch bijna m'n visitekaartje gegeven... maar nee, ik laat het op dat moment voor wat het is.

Jij, mens, kan jezelf (her)programmeren

Jij, mens, kan jezelf (her)programmeren

Zingeving en de wetenschap

Zingeving en de wetenschap

Waar word jij blij van?

Waar word jij blij van?

Geluk als streven

Geluk als streven

Marion van der Helm


Het is mijn missie om mensen die daar aan toe zijn, te leren hoe zij zichzelf kunnen helpen. Ze worden daardoor bewust(er) en leren te focussen op hoe ze zich willen voelen. Daardoor krijgen ze een andere levensvisie. Na het toepassen van de methodes ervaren ze meer Welzijn omdat ze dan de regie hebben over hun leven.
Het 'zoeken naar' en zich slachtoffer voelen is dan niet meer aan de orde.
Plezier, Groei en Vrijheid geven als sleutelwoorden, de waarden weer waarmee ik werk.
 >